HospiCon BIO

Konference českých nemocnic

13.10.2020

Online přenosProgram konferenceBLOK 1   09.00 – 11.00 hod.

Biologická léčba:

Dostupnost, financování, ekonomické dopady, ambice a příležitosti pro objem, hodnotu a trend vstupu originálních biologics a biosimilars do klinické praxe v České republice vs. CEE/EU/Global; Legislativní a regulační pohled na trh biologik. Problematika registrů a dat z reálné klinické praxe (RWE).

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Členové bloku:

 • MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, Value Outcomes/COGVIO
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika
 • Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
 • Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR


BLOK 2   11.00 – 13.00 hod.

Využití centrové biologické léčby a její vývoj do 2023 v onkologii (solidní nádory, hematoonkologie) a neurologii

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Členové bloku:

 • Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., místopředseda ČOS ČLS JEP, přednosta, Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň
 • Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., vedoucí lékař leukemické skupiny, FN Brno, člen České hematologické společnosti
 • Doc.MUDr. Marek Baláž, Ph.D., zástupce přednosty, I. neurologické klinika LF MU, FN u sv. Anny Brno
 • Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna


BLOK 3   13.00 – 14.30 hod.

Využití centrové biologické léčby a její vývoj do 2023 v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

Členové bloku:

 • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
 • Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., FCMA, předseda ČDS ČLS JEP, ředitel nemocnice, přednosta, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady
 • Doc.MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, předseda sekce Mladí dermatologové ČDS ČLS JEP, primář, Dermatovenerologickíá klinika FN Královské Vinohrady
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., I. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE
 • Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
 • MUDr. Renata Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce, SZP ČR


BLOK 4   14.30 – 15.30 hod.

Právní aspekty dostupnosti nároku na centrovou biologickou léčbu – tvorba sítě center, zaměnitelnost, switch & registr smluv, par. 16, jednotkové ceny a bonusy

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Členové bloku:

 • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
 • Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., FCMA, předseda ČDS ČLS JEP, ředitel nemocnice, přednosta, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady
 • Doc.MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, předseda sekce Mladí dermatologové ČDS ČLS JEP, primář, Dermatovenerologická klinika FN Královské Vinohrady
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., I. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE
 • Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
 • MUDr. Renata Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce, SZP ČR


BLOK 5   15.30 – 17.00 hod.

Novinky a využití centrové biologické léčby v RS a migréně, oftalmologii (nové indikace adalimumab a rituximab u zánětlivých očních chorob – využití, úhrady, registr, budoucnost)

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Členové bloku:

 • MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP, vedoucí video EEG monitorovací jednotky, Ústřední vojenská nemocnice
 • Doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO, viceprezident ČVRS, vedoucí lékař AMD péče sítě očních klinik Lexum
 • Prim. MUDr. Pavel Němec, prezident České vitreoretinální společnosti (ČVRS), primář VRC ÚVN Praha
 • Prof.MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, Přednostka Oční kliniky, 1. LF UK a VFN v Praze


Partneři akce