HospiCon BIO

Budoucnost biologické léčby

16. - 17.10.2019

Hotel Galant, Mikulov

Registrace

Program konference

DEN 1, 10.00 – 18.30 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK


10.00 – 10.15 hod. Úvodní slovo Generálního partnera

10:15 – 11:00 hod. Jaký dopad budou mít globální a regionální trendy v oblasti biosimilars na český trh?

11:00 – 11:30 hod. Ekonomické dopady a příležitosti vstupu originálních biologics a nových biosimilars do klinické praxe – extrapolace do 2023

11:30 – 12:00 hod. Biologická léčba a biosimilars současnosti a její náklady vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost systému v.z.p.

12:00 – 12:30 hod. Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických léků a biosimilars

12:30 – 13:00 hod. Budoucnost paragrafu 16 a modelu vstupu a hrazeni originálních léků a biosimilars

13:00 – 14.00 hod. Přestávka na oběd


14.00 – 14.30 hod. Biologická léčba a její úhrady na Slovensku – dostupnost, cena a ambulantní rozsah bio-molekul exponovaných biosimilars (Adalimumab, Infliximab, Rituximab)

14:30 – 15.00 hod. Léčba autoimunitních revmatických onemocnění na Slovensku – vývoj, trend, podmínky pro switch, výhled do 2021

15:00 – 15.30 hod. Léčba autoimunitních revmatických onemocnění v České republice – vývoj, trend, podmínky pro switch, výhled do 2022 včetně středně těžké formy a situace registru ATTRA

15.30 – 16:00 hod. Právní aspekty dostupnosti biologics a používání biosimilars – zaměnitelnost, substituce, switch & registr smluv, jednotkové ceny a bonusy

16.00 – 16.30 hod. Přestávka na kávu


16:30 – 18:30 hod. Diskusní kulatý stůl o podmínkách pro switch, nákladech a udržitelnosti paragrafu 16

Moderátor:  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.


DEN 2, 9.00 – 15.00 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK


09.00 – 10.30 hod. Právní rámce pro switche v ČR a SR

Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o., JUDr. Marko Polakovič, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o., advokátní kancelář


10.30 – 11.00 hod. Přestávka na kávu


11.00 – 11.30 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě idiopatických střevních zánětů v ČR

11.30 – 12:00 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě revmatických chorob v ČR

12.00 – 12.30 hod. Přestávka na kávu


12.30 – 13.00 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě dermatologických onemocnění

13.00 – 13.30 hod. Využití bilogics a biosimilars v onkologii

13.30 – 14.00 hod. Stabilita úhrad nových i stávajících pacientů na biologics a role biosimilars pohledem plátců ve SZP

14.00 – 14.30 hod. Dostupnost aneb jak efektivně nakupovat biologické léky originální a biosimilars pro již nasazené a nově schválené pacienty – příklady z praxe fakultních nemocnic

14.30 hod. Závěr konferenceSvou účast v programu konference dosud potvrdili tyto osobnosti:

MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.
Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.,, vedoucí lékař úseku gastroenterologie, Fakultní nemocnice v Motole
Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
Doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, primář, Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK, vědecký sekretář České revmatologické společnosti
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., ředsedkyně lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
JUDr. Marko Polakovič, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o., advokátní kancelář
Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, vedoucí KOC/přednostka onkologické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL
Ing. Et Ing. Martin Šlégl, General Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Martin Žlnay, PhD., Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany